19 de setembre de 2008

Separar conceptes

Una vegada més, el diari espanyol i espanyolista El País ens enreda en una notícia. Avui divendres ens hem despertat amb la notícia que el Comissari pel Multilingüisme de la Comissió Europea, Leonard Orban, ha dit que el castellà no està perseguit a Catalunya. La llarga notícia que ens explica el corresponsal a Brussel·les de l'Avui, Albert Segura, és prou explícita i carregada d'exemples. I aquí també podeu consultar el document a favor del multingüisme.
En un moment de la notícia, Albert Segura escriu això:

"El comissari va reclamar que les llengües "uneixin la comunitat i no l'enfrontin, i reforcin la comprensió i no el separatisme"."

¿Vosaltres com ho interpreteu? Si resulta que demana que la llengua ha d'unir la comunitat i no separar-la suposem que vol dir això, no? Doncs bé, precisament el separatisme és el que proclamen els espanyolistes. Un separatisme que vol dividir la societat en dues comunitats lingüístiques: una de majoritària en espanyol i una de minoritària i d'ús residual en català. Això és el que no vol el comissari Orban. I no només això, sinó que diu clarament que el model lingüístic català és un exemple a seguir, etcètera, etcètera i etcètera.

Doncs bé, com us deia més amunt, El País titula la notícia de la següent manera:

"Bruselas condena el uso separatista de las lenguas".

I aquest és el text:

"La Comisión Europea condena los intentos de utilizar las lenguas para promover el separatismo,
y alienta a los Estados a que adopten políticas que permitan a los inmigrantes conocer a fondo los idiomas del país de recepción
" i no és fins al final quan llegim: “Hemos luchado contra la voluntad de utilizar la lengua para promocionar el separatismo”, respondió el comisario cuando se le preguntó sobre lo que algunos en España ven como acoso y derribo del castellano en beneficio de las lenguas cooficiales. Evitando referirse a este caso, el comisario reconoció que son los Gobiernos nacionales y regionales los que tienen competencias sobre las políticas lingüísticas y subrayó que “el multilingüismo es una política que debe unir y promover la comprensión”."

¿De quin separatisme parla aquest tal R. M. DE RITUERTO que firma la notícia? ¿Què vol dir "evitando refererise a este caso" si la referència va ser explícita? Res, m'estalvio els comentaris, ja n'estic tip. Bé, sí, en faré un: posats a triar, prefereixo abans el que fa La Vanguardia, que ni parla d'aquesta notícia tan important abans de fer-ho d'una manera tan hipòcrita.