11 de desembre de 2009

Manifest de suport 13D

Manifest de suport al Referèndum del 13 de desembre sobre la Independència de Catalunya
El Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics aprovat per l’Assemblea General de la ONU el 1966 i ratificat i assumit per l’Estat espanyol el 27 de juliol de 1977 diu textualment en el seu article 1: “Tots els pobles tenen dret a l’autodeterminació. En virtut d’aquest dret determinen lliurement el seu estatut polític i procuren també pel seu desenvolupament, econòmic, social i cultural.”
Una primera Resolució del Parlament de Catalunya (1989 ) ja anunciava que "...l'acatament del marc institucional. ... no significa la renúncia del poble català al dret a l'autodeterminació, tal com estableixen els principis dels organismes internacionals”.
Una segona resolució (1998 ) afirmava "El Parlament de Catalunya, en el marc de la celebració del 50è aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans, ratifica un cop més el dret del poble català a determinar lliurement el seu futur com a poble, en pau, democràcia i solidaritat".
Els sotasignats expressem amb la publicació del present Manifest el nostre ple suport al Referèndum que sobre la independència de Catalunya es celebrarà el proper 13 de desembre als municipis de la Vall de Ges i a molts altres pobles de la Comarca d’Osona.
Creiem que no és hora ja de reivindicar el dret a l’autodeterminació. És l’hora d’exercir-lo. I en democràcia, el poder real és el vot.
Per això, convidem a tots els ciutadans de la Sant Vicenç de Torelló, de Sant Pere de Torelló i de Torelló sigui quina sigui la seva procedència, a exercir des de la llibertat el seu dret a vot en el Referèndum que, amb les màximes garanties i tot el rigor jurídic, organitza Vall del Ges decideix el proper 13 de desembre.

Vall del Ges, a 8 de desembre de 2009


Tens dret a votar si vols que el nostre país sigui un Estat independent o continuï formant part d'Espanya.
No deixis que altres decideixin per tu. Vota!