9 de setembre de 2009

L'Estatut, quin poema!

ESTATUT DE CATALUNYA
ESTAT DE CATALUNYA
ESTAT DE CALUNYA
TAT DE CALUNYA
TAT D CUNYA
T D CUNYA
T CUNYA
T CUA
T CU
T C
TC